Dansk Mormon Historie
Danish Mormon History Association
Velkommen

Velkommen

Dansk Mormonhistorie blev oprettet i 1993. Det er en landsdækkende uafhængig forening af historisk interesserede, der ønsker at få kastet større lys over Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie i Danmark, og som ønsker at bevare mindet om de mennesker, der har været med til at opbygge kirken i Danmark.

Dansk Mormonhistorie tilbyder et forum, hvor aktive historikere kan få publiceret deres artikler eller bøger om mormonerne og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie i Danmark. Dog foretager de fleste historisk interesserede ikke selv forskning, men glæder sig ved at læse om de historiske begivenheder og personer. Som medlem af Dansk Mormonhistorie opfyldes dette mål, idet medlemmerne modtager Dansk Mormonhistories årbog og andre publikationer med værdifulde oplysninger om kirkens og dens medlemmers historie.

Dansk Mormonhistorie holder foredrag med film om kirkens historie alle steder hvor lokale medlemmer af Dansk Mormonhistorie ønsker det og står for arrangementet.

Det er endnu lidt småt med mængden af informationer vi tilbyder via vores website, men vil du se mere, klik da på de enkelte punkter i menuen i venstre side. ønsker du at sætte dig i forbindelse med os kan du benytte den Email formular der ligeledes er at finde i venstre side.


Christen Dalsgaard: "Mormoner på besøg hos en tømrer på landet", 1856